Certyfikaty

 

CERTYFIKAT CE

Nasza firma posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1020-CPD-070042010 zgodny z dyrektywą 89/106/EWG Wspólnoty Europejskiej z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącą jakości wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu na rynek europejski.

Niniejszy certyfikat potwierdza stosowanie w procesie produkcyjnym wytycznych zawartych w normie EN 14250:2010. Wszystkie materiały stosowane do produkcji posiadają niezbędne aprobaty i atesty.