Etapy prefabrykacji

1. Projektowanie / Zapraszamy do naszego biura projektowego

To jeden z ważniejszych etapów procesu produkcyjnego. Projekt konstrukcji wykonywany jest przy użyciu specjalistycznej inżynierskiej aplikacji RoofCon TrussCon (najlepszy na rynku program do obliczeń konstrukcji wiązarowych z użyciem płytki kolczastej), aktualizowanej na bieżąco przez MiTek Industrises Polska. Program jest bardzo bogaty, dysponuje dużą ilością bibliotek, m.in. obciążeniowych, elastyczny, precyzyjny, w wielu funkcjach zautomatyzowany, co znacznie wspiera pracę konstruktora i zwiększa jego możliwości projektowe.
Konstruktor tworzy projekt i dokonuje jego optymalizacji, m.in. poprzez dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, rodzaju i układu wiązarów, przekrojów tarcicy oraz odpowiedniego typu płytek kolczastych. Program daje możliwość tworzenia symulacji w zakresie obciążeń. Konstruktor może stworzyć wariant najbardziej niebezpieczny dla konstrukcji - symulacja maksymalnego dociążenia-w celu obliczeń wytrzymałościowych tarcicy oraz łączników i węzłów. Program dokonuje analizy sił wewnętrznych, dobiera odpowiedni rodzaj płytki (jej wielkość i długość kolca) oraz oblicza jej optymalne ułożenie. Następnie konstruktor przygotowuje dla klienta dokładną wycenę zrealizowania projektu. Klient ma możliwość obejrzenia projektu w technice 3D.
Po akceptacji projektu przez inwestora tworzona jest dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę (dodatkowo: przygotowany projekt sprawdzany jest przez uprawnionych konstruktorów) oraz szczegółowa dokumentacja produkcyjna.

 

2. Docinanie elementów wiązara


Dokumentacja produkcyjna (tzw. lista cięć) zostaje zdalnie lub za pomocą elektronicznego nośnika przekazana do piły, zintegrowanej z systemem RoofCon TrussCon, która odczytuje pliki, stworzone w formacie tej aplikacji. Piła poprzeczna obrotowa sama ustawia się pod odpowiednim kątem i precyzyjnie docina wszystkie elementy wiązara, także z długości.

 

3. Prasowanie wiązara


Prasowanie to łączenie wyciętych elementów wiązara w całość przy użyciu płytki kolczastej oraz wysokotonowej prasy hydraulicznej, która wtłacza pod naciskiem ok. 23 ton płytkę kolczastą w ułożone na styk drewniane elementy, tworząc węzły. Współrzędne węzłów są ściśle określone w przygotowanej przez konstruktora dokumentacji. Powstały w ten sposób wiązar ma już swoje pokaźne rozmiary.

 

4. Transport i montaż wiązarów na placu budowy


Ze względu na duże gabaryty wiązarów najczęściej są one przenoszone na obiekt za pomocą dźwigu. Montaż na jednorodzinnym domu lub stosunkowo niedużym obiekcie gospodarczym odbywa się zwykle kilka dni.

transport wiązarów transport prefabrykatów transport ścian